PROJEKT  LESOPARK CHÝNĚ - CHRÁŠŤANY

ZAŘÍZENÍ TERÉNÍCH ÚPRAV

 

REALIZACE PROJEKTU

  Hlavní důvody revitalizace skládky v Chrášťaněch-Chýňi

  • zlepšení kvality životního prostředí v dané lokalitě
  • zvýšení ekologicko - estetické hodnoty místa Chýně a Chrášťany
  • přeměna  letité  skládky, která vznikla již za komunistického režimu v lesopark
  • snaha přeměnit prostor skládky na odpočinkové a sportovní místo pro širokou veřejnost
  • návrat k čisté přírodě


Z historie roku 1989

 

V zápisech, vyjádřeních a posudcích z období okolo roku 1989 je konstatováno, že je zde ukládán nepovolený materiál  ( prošlý vojenský odpad, sudy s chloroformem a tetrachlormetan, igelitové pytle s odpadem a komunální odpad). Jedná se o zápisy OF, hygieny a dalších.  Podrobnější informace jsou v textu "posouzení vlivu skládky" od Vojenského projektového ústavu, průzkum. střediska, který je zde přiložen